Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine

zg

Obilježavanje 490. obljetnice franjevačkog samostana na Mariji Gorici i dolaska ikavskog stanovništva u sutlanski kraj

Izlaganje dr. sc. Branimira Brglesa održano je u Mariji Gorici povodom obilježavanja najstarijeg spomena Gorice i bosanskih franjevaca u povijesnim vrelima. U središtu interesa su migracije stanovništva na područje kasnosrednjovjekovnog i ranonovovjekovnog susedgradskog vlastelinstva. Uz pisana vrela, važnu ulogu u istraživanjima predmodernih migracija mogu imati i narodne predaje (posebice kada pisana vrela ne daju mnogo podataka o tim događajima). Mikro pristup istraživanju predmodernih migracija iznimno je važan, prvenstveno zbog boljeg razumijevanja logike i mehanizama tih povijesnih procesa u širem, makro povijesnom kontekstu.

Branimir Brgles. 490 godišnjica…