Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine

zg

O NAMA

Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine, Opća pučka škola, Zagrebačka 44, Šenkovec

Početak djelovanja: 2009. godina
Predsjednica udruge: Jasna Horvat
Područje djelovanja:

Udruga Ivana Perkovca svojim radom i aktivnostima njeguje i promiče tradicijsko, povijesno, duhovno, kulturno, prosvjetno i prirodno nasljeđe čime doprinose razvoju lokalne zajednice i očuvanju identiteta sutlanskih ikavaca. Udruga temelji svoje djelovanje na dobrovoljnom radu svojih članova te na raznovrsnim programima u koje se članovi uključuju prema vlastitome interesu. Udruga predstavlja i promiče kajkavsku ikavsku baštinu na brojnim svečanostima, manifestacijama i priredbama.

Udruga nosi ime Ivana Perkovca (Harmica, 23. svibnja 1826. – Samobor, 16. travnja 1871.) živopisnom selu na rijeci Sutli uz slovensku granicu. Perkovac je svoj život i rad posvetio dobrobiti hrvatskog naroda, a bio je prvi hrvatski profesionalni novinar (nije slučajno ulica u Zagrebu uz Hrvatski novinarski dom prozvana njegovim imenom!), književnik, urednik časopisa Neven i Vijenac, tajnik Matice hrvatske te se šezdesetih godina 19. stoljeća nalazio u središtu hrvatskog političkog, parlamentarnog i književnog života.

DOKUMENTI

Dokumenti 2023. godina

Financijski izvješaji neprofitnih organizacija za 2023.godinu
Izvještaj o prihodima i rashodima za 2023.godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2023.godinu
Pregled rada UIP u 2023.godini
Plan rada UIP za 2024.godinu
Financijski plan UIP za 2024.godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za prvih 6 mjeseci 2023.godine
Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za prvih 6 mjeseci 2023.godine
Izvještaji o prihodima i rashodima za prvih 6 mjeseci 2023.godine

Dokumenti 2022. godina

Potvrda o preuzetom financijskom izvješću za 2022. godinu
Izvještaj o prihodima i rashodima 2022.godina
Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2022.godinu
Pregled rada Udruge IP u 2022.godini
Plan rada Udruge Ivana Perkovca za 2023.godinu
Financijski plan Udruge Ivana Perkovca za 2023.godinu u kunama
Financijski plan UIP za 2023.godinu u eurima
Odluka o visini članarine Udruge Ivana Perkovca za 2023.godinu

Dokumenti 2021. godina

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2021.godinu
Izvještaj o prihodima i rashodima za 2021.godinu, PR-RAS-NPF
Potvrda o preuzetom financijskom izvješću za 2021.godinu
Financijski plan Udruge IP za 2021.godinu
Plan rada Udruge IP za 2021.godinu

Dokumenti 2020.godina

Pregled rada Udruge Ivana Perkovca u 2020.godini
Potvrda o preuzetom financijskom izvješću za 2020.godinu
Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2020.godinu
Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2020.godinu

Skupština Udruge Ivana Perkovca 2021.godina

Poslovnik o radu Skupštine Udruge IP 2021.godine
Zapisnik izborne Skupštine 2021.godine

Aktivnosti:

Udruga Ivana Perkovca osnovana je i registrirana na adresi Opće pučke škole u Šenkovcu s namjerom kako bi se stara školska zgrada, koja je te 2009. godine bila devastirana i napuštena, revitalizirala i obnovila. Potporom Ministarstva kulture (Opća pučka škola je od 2007. godine materijalno kulturno dobro RH ), Ministarstva Regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Zagrebačke županije i Općine Brdovec, zgrada je djelomično obnovljena te je Udruga Ivana Perkovca u njenim prostorima započela svojim radom 30. travnja 2013. godine.

U srpnju 2010. godine članice i članovi udruge uključili su se u projekt pod nazivom „Zaštita nematerijalnog kulturnog dobra Kajkavskog donjosutlanskog ikavskog dijalekta – kajkavske ikavice – istraživanje, dokumentacija i izdavanje Rječnika“. Na programu zaštite, terenskom istraživanju, prikupljanju, dokumentaciji, opisu i sistematizaciji ikavskog kajkavskog leksika te na akcentuaciji i auditivnoj dokumentaciji govora radili su izvorni govornici kajkavske ikavice u suradnji sa stručnim suradnicima Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu. Rječnik sadrži 11.000 prikupljenih i obrađenih ikavskih kajkavskih riječi i svečano je prvi put predstavljen 30. svibnja 2015. godine u Brdovcu, a potom i na Interliberu u Zagrebu, Krapini i na Mariji Magdaleni.

r

Autori Rječnika kajkavske donjosutlanske ikavice, prvog rječnika jednog zaštićenog govora (kajkavski donjosutlanski ikavski dijalekt je od 2008. godine nematerijalne kulturno dobro RH) su: Štefica Hanzir, Jasna Horvat, Božica Jakolić, sc. Željko Jozić, sc. Mijo Lončarić.

Recenzenti su: sc. Marko Samardžija i dr. sc. Ivana Kurtović Budja.

Nastavak rada na očuvanju i dokumentiranju jezične ikavske baštine provodi se kroz projekt digitalizacije Rječnika kajkavske donjosutlanske ikavice čiji su nosioci Udruga Ivana Perkovca i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a uz potporu Ministarstva kulture. Završetkom ovoga projekta, nastat će prvi digitalizirani dijalektni rječnik u Republici Hrvatskoj.

I druge aktivnosti poduzete su s ciljem promicanja i očuvanja jezične ikavske građe. Tako je članica udruge Štefica Hanzir, izvorna govornica kajkavske ikavice, sudjelovala u dva projekta Odsjeka za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu: „Zvučni atlas germanizama u hrvatskom jeziku“ i „Od gojzerice od dindrlice – austrijacizmi i germanizmi u hrvatskom jeziku“.

S Kulturno – umjetničkim društvom Mihovila Krušlina, udruga je objavila CD „Sukla popiva“ u izdanju Diskografske kuće „Croatia Records“. Realizacijom ovoga, kao i navedenih projekata, udruga je ostvarila svoju osnovnu zadaću koja joj je naznačena u samome nazivu – očuvanje i promicanje zavičajnoga govora u svrhu zaštite identiteta te na toj povijesnoj ostavštini graditi nove vrijednosti za budućnost, zajedničkom prezentacijom najljepšega spoja glazbe i materinskoga govora – kajkavske ikavice.

Njegovanje i obilježavanje života i djela zavičajnika, također je jedan od programskih ciljeva Udruge Ivana Perkovca.

Godine 2009. Udruga je sudjelovala s Družbom „Braća Hrvatskog Zmaja“ i Mjesnim odborom Harmica u postavljanju replike spomen-ploče Ivanu Perkovcu u njegovoj rodnoj Harmici te bila jedan od pokrovitelja izrade poprsja Ivana Perkovca koje je svečano otkriveno 2011. godine u dvorištu osnovne škole u Šenkovcu.

Na inicijativu Udruge Ivana Perkovca, 2016. godine u povodu 14. Dana Šenkovca i Svibanjskih pobožnosti ispred Opće pučke škole u Šenkovcu postavljeno je poprsje Baltazara Adama Krčelića (Šenkovec, 5. veljače 1715. – Zagreb, 29. ožujka 1778.), rad akademskog kipara Petra Ujevića.

Članovi i članice Udruge njeguju spomen na pjesnika Stjepana Jakševca (Sveti Križ, 1916. – Zagreb, 1994.) koji je posljednja desetljeća svojega života živio u Šenkovcu. Kajkavska ikavica nažalost nije imala Domjanića ili Galovića koji bi je promicali izvan njena govornog područja, ali zahvaljujući pjesniku Stjepanu Jakševcu, kajkavska ikavica nije se samo zadržala u svakodnevnom govoru sutlanskih ikavaca, već je ušla i u hrvatsku književnost. U spomen na pjesnika, udruga je inicirala sadnju jablana (poplina) u njegovu rodnome Svetomu Križu te se uz poplin svake godine odražavaju prigodne manifestacije.

Udruga čuva spomen i na pjesnika Ivana Jurkasa (Harmica, 1924. – Harmica, 2006), pedagoga i utemeljitelja hrvatske didaktike Vladimira Poljaka (Vukovo Selo, 11. prosinca 1920. – Novi Marof, 24. istopada 1998.), slikara Mihovila Krušlina (Ključ Brdovečki, 4. rujna 1882. – Ključ Brdovečki, 5. lipnja 1962.) i druge zaslužne velikane koje su svojim rođenjem, životom i radom vezani uz područje djelovanja udruge.

Udruga je pokrenula inicijativu da se u zgradi Opće pučke škole u Šenkovcu osnuje Narodna knjižnica „Baltazar Adam Krčelić“, nazvana prema utemeljitelju Nacionalne i sveučilište knjižnice u Zagrebu, rođenom u Šenkovcu. Zahvaljujući prilozima svojih članova i donacijama građana, udruga je prikupila knjižni fond od više 4 100 knjiga te je napravljena digitalna baza knjižne građe objavljena na web stranici udruge kako bi korisnici imali kompletan uvid u sve naslove koje udruga posjeduje.

U Mariji Magdaleni u općini Pušća od 2010. godine održava se „Večer kajkavaca ikavaca u Mariji Magdaleni“ s ciljem povezivanja svih govornika ovoga dijalekta. U kulturno – umjetničkom programu sudjeluju društva i udruge koje njeguju kajkavsku ikavsku baštinu te njihovi gosti.

Manifestacija „Kosci kosiju“(nazvana prema istoimenoj pjesmi Stjepana Jakševca) održava se od 2011. godine u svibnju uz Dane Šenkovca i Svibanjske pobožnosti. Na ovoj manifestaciji okupljaju se ekipe kosaca livadne trave na ruke te uz tradicijske kulinarske specijalitete svake godine okuplja sve veći broj ekipa kosaca i posjetitelja. Uz predstavljanje starog poljodjelskog posla košnje trave na ruke, predstavlja se i tradicijska, kulturna baština brdovečkoga kraja te se izvodi i prigodni kulurno – umjetnički program. Zahvaljući sudjelovanju ekipa kosaca iz Mađarske i Slovenije, manifestacija je poprimila i međunarodni karakter.

S Mjesnim odborom Harmica Udruga Ivana Perkovca od 2014. godine u Harmici organizira turističko – kulinarsku manifestaciju pod nazivom „Harmička ocvarkijada / čvarkijada“ s namjerom promicanja autohtonih gastronomskih delicija Brdovca i okolice te ova manifestacija privlači brojne znatiželjnika i zaljubljenika u gastro tradiciju. „Harmička ocvarkijada“ je također manifestacija međunarodnog karaktera.

Udruga se 2015. godine uključila svojim programom u manifestaciju „Noć muzeja“ s ciljem poticanja istraživanja, inovativnosti i kreativnosti, a ujedno i promocije kajkavske ikavske baštine u okruženju gdje udruga djeluje, prije svega za djecu i mlade. Prigodom prve Noći muzeja u Općoj školi u Šenkovcu održana je radionica pod nazivom „Od školske pločice do tableta“ te izložba posvećena izumima Slavoljuba Eduarda Penkale „Izumi koji su promijenili školski svijet“. Središnja tema bila je posvećena Baltazaru Adamu Krčeliću uz njegovu 300. obljetnicu rođenja.

Tema Noći muzeja u Općoj pučkoj školi u siječnju 2016. bila je život i stvaralaštvo pjesnika Stjepana Jakševca. Tom prigodom otvorene su dvije izložbe: „Stjepan Jakševac – pjesnik sretnog djetinjstva“ te izložba starih igračaka „Naše mutice“. Upriličeno je i slušanje Grimmovih bajki u hrvatskom prepjevu i dramaturškoj obradi Stjepana Jakševca uz gostovanje prof. Branka Pilaša koji je s prisutnima podijelio svoja sjećanja na pjesnika i njihovo prijateljstvo.

Udruga sudjeluje i na brojnim drugim manifestacijama i priredbama. Na Manifestaciji „Gastro-eko-etno“ u organizaciji Turističke zajednice “Savsko-sutlanska dolina i brigi”; U Lepoglavi na Sajmu tradicijskog rukotvorstva i starih zanata u okviru Međunarodnog čipkarskog festivala; tradicionalno je i sudjelovanje Udruge na jesenskoj manifestaciji „Štruklijada, štrudlijada i kestenijada“ u Mariji Gorici,itd.

U Općoj školi u Šenkovcu udruga održava kroz godinu ciklus interaktivnih radionica pod nazivom: „Zima h Staroj školi“, „Nakinčani Vuzam kajkafcof ikafcof“, „Protulitni pušlec“ i „Jesenski, šari panklin“, zatim prigodne tematske izložbe, okrugli stolovi, stručna predavanja i tečajevi.

Članice udruge njeguju i prenose umijeće izrade kinča od krep papira i žice te izradu brdovečkog suvenira – posvitka – krpenog podloška za glavu, koji je u prošlosti bio neizostavan predmet prilkom prenošenja teškoga tereta na glavi. Sve aktivnosti u Općoj pučkoj školi su besplatne.

Udruga surađuje s Hrvatima u Bizonji, Petrovom Selu i Hrvatskom Židanu u mađarskom Gradišća te su članovi i članice Udruge Ivana Perkovca i Kulturno – umjetničkog društva Mihovila Krušlina predstavili u Budimpešti (u listopadu 2013. godine) kajkavsku ikavsku baštinu, a na poziv Čabe Horvata, ravnatelja Izdavačke kuće Croatica u Budimpešti. Ekipa kosaca iz Bizonje svake godine sudjeluje na manifestaciji „Kosci kosiju“u Šenkovcu te je do sada upriličeno više zajedničkih izložbi, predstavjanja knjiga i priredbi i u Hrvatskoj i u Mađarskoj.

Izdavačka djelatnost:

Udruga je 2013. godine objavila pretisak Pripoviesti – iz bojnoga odsjeka Ivana Perkovca (Matica hrvatska, 1905.) uz pogovor prof. dr. Marka Samardžije.

Godine 2015. u sunakladi s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje tiskan je i objavljen Rječnik kajkavske donjosutlanske ikavice.

Članica Udruge Nada Lozar-Tomašić svojim stihovima promiče i kajkavsku ikavicu te je izdala dvije zbirke svojih pjesama – Sve moje ljubavi (2012. godine) i Osjećaji duše (2014. godine), urednik Josip Balaško, recezent Branko Pilaš. U pripremi joj je treća zbirka poezije „Boži pasec“ (Duga).

Nagrade i priznanja:

Udruzi Ivana Perkovca je u povodu Dana općine Brdovec i Župe sv. Vida dodijeljena 15. lipnja 2014. godine Povelja općine Brdovec. Udruzi Ivana Perkovca je u povodu Dana Zagrebačke županije, 17. srpnja 2016. godine dodijeljena Povelja Zagrebačke županije.

monografija