Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine

zg

TILOVO

Tilovo je veliki zapovidani svetak. Na ta dan se ni smilo dilat na zemli, ni nigdi drugdi. K maši se išlo na Brdovac di je bila prošecija. Župnik je biu Noršić, a pokle Mirko Cigrovski.
Prošecija je išla od kapelice pri farofu na Brdofcu do kapelice na Brdofcu pri domu, a unda se išlo prik štreke vuz vahtarnu na Zdence do kapelice svete Barbare. Ot onuda se išlo do farne cirkve svetoga Vida, di je bila maša.
H prošeciji su išle pucice kere su imale se sakramente: krst, prvu pričest i fermu, obličene h bilinu. H rukam su nosile korbice z laticam od rož i posipavale jih po cisti. Muški su nosili nebo, obično su to bili vatrogasci, a pot nebum je hodiu župnik teri je nosiu pokaznicu, a f joj Jezuša vu Svetomu prikazaju.
H prošeciji se molilo čislo i popivale svete popifke.
H prošeciju su mogla it sa deca, zi sih škol kera su imali biline – zi Šenkofca, Laduča, Prigorja i Brdofca.
Zi šenkovlanske škole su se deca pelali na vozu met lojtrami. Vlikli su ga koĵi, a vozili furingaši: Krušlin z Ključa i Pintarič zi Šenkofca. Z decum je išo vučitelj Semeraj. Na vozu su se popivale se svete popifke.
Tak se slaviu svetak Tilova do preokreta, a unda su prošecije čisto prestale.
Čudaj lit prošecije ni bilo, a dok je malo popustilo, vlč. Cigrofski je prošecije vodiu okolo farne cirkve, kak je i danas.
Zapisala učenica Dora Puškaš 2012. godine prema kazivanju Rezike Bača, rođ. Pintarić, 1929. godine u Šenkovcu.