Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine

zg

Stihove posvećene slikaru interpretirala je Terezia Lukić

Na svečanosti u povodu obilježavanja 135. obljetnice rođenja Mihovila Krušlina u Ključu Brdovečkom 1. rujna 2017., stihove posvećene slikaru interpretirala je Terezia Lukić.

Mihovilu Krušlinu

Čez Suklu
jengova duša teče.
Vrbe riše,
o lipoj riči piše.

Naš dragi Miško
još pri Sukli sidi,
h tišini,
h pustini.

S papirum h ruki
piše un
o svojemu kraju,
o bilomu gaju
i cilomu ovomu raju.
Ivana Stančin

(Mihovil Krušlin,1882. – 1962., hrvatski akvarelist i pjesnik, rođen u Ključu Brdovečkom.)