Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine

zg

RJEČNIK KAJKAVSKE DONJOSUTLANSKE IKAVICE

Od 2010. do 2015. godine proveden je zajednički projekt Udruge Ivana Perkovca i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje pod nazivom „Zaštita nematerijalnog kulturnog dobra Kajkavskog donjosutlanskog ikavskog dijalekta – kajkavske ikavice – istraživanje, dokumentacija i izdavanje Rječnika“, autori: Štefica Hanzir, Jasna Horvat, Božica Jakolić, dr. sc. Željko Jozić, dr. sc. Mijo Lončarić; recezenti: dr. sc. Marko Samardžija, dr. sc. Ivana Kurtović Budja. Na programu zaštite, terenskom istraživanju, prikupljanju, dokumentaciji, opisu i sistematizaciji ikavskog kajkavskog leksika te na akcentuaciji i auditivnoj dokumentaciji govora radili su izvorni govornici kajkavske ikavice u suradnji sa stručnim suradnicima Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu. Ovim istraživanjem kajkavska ikavica je podvrgnuta detaljnoj i stručnoj fonološkoj, akcenatskoj, vokalskoj i konstonantskoj analizi te se dokumentiraju sve značajke govora kojih nema u književnom hrvatskom jeziku ili ih ima, ali su ili fonološki različite od standardnih adekvata ili imaju drugo značenje. Također, prikupljene su i obrađene riječi koje uglavnom odgovaraju i standardnim riječima kako bi se uočile sličnosti i razlike u izgovoru fonema, u naglasku, gramatici i u oblicima. Rječnik sadrži 11.000 prikupljenih i obrađenih ikavskih kajkavskih riječi i svečano je predstavljen 30. svibnja 2015. godine u Brdovcu.