Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine

zg

Priopćenje za javnost

Dragi mještani,

obavještavamo Vas kako je Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine, dana 29.10.2020. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.13.0257, Žene kao stup društva, u sklopu programa „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II“. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
O projektu:

Naziv projekta: Projekt “Žene kao stup društva” provodi se u sklopu programa „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II“, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Ukupna vrijednost projekta: 557.195,88 HRK. Projekt se financira sredstvima iz ESF-a u 100% iznosu.

Nositelj projekta: Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine, Opća pučka škola, Zagrebačka 44, 10292 Šenkovec

Partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje – regionalni ured Zagreb, Centar za socijalnu skrb Zaprešić i Matica umirovljenika grada Zagreba

Opis i cilj projekta: Svrha projekta je zapošljavanje šest dugotrajno nezaposlenih žena, na period od 12 mjeseci, a u svrhu pomoći 36 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području općine Brdovec radi poboljšanja kvalitete njihova života. Ovim projektom utječe se na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te izravno doprinosi revitalizaciji ruralnih područja.

Aktivnosti projekta: Zapošljavanje žena iz ciljanih skupina u svrhu skrbi, potpore i podrške krajnjim korisnicima u njihovim svakodnevnim aktivnostima kao što su pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, održavanje čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u dostavi lijekova i namirnica, plaćanje računa, dostave pomagala i pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za šest krajnjih korisnika.

Razdoblje provedbe projekta: Projekt će se provoditi na području općine Brdovec u trajanju od 18 mjeseci.
Odluka o financiranju objavljena na stranicama ESF-a te na stranici Strukturnih fondova

ESF:

Poziv: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/zazeli-program-zaposljavanja-zena-faza-ii/

Strukturni:

Poziv: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-zazeli-faza-ii/

Drage žene, UKLJUČITE SE!

Kontakt osoba:
Jasna Horvat
e-mail: jasnahorv@yahoo.com

Plakat Zaželi
Priopćenje za javnost