Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine

zg

JAVNI POZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS – NATJEČAJ – OD 30.1.-7.2.2024. PROJEKT “ZAŽELI-PREVENCIJA INSTITUTCIONALIZACIJE”, “POMAŽEMO U VAŠEM DOMU”

Utorak, 30. siječnja 2024.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. iz Europskog socijalnog fonda plus, kodni broj: SF.3.4.11.01.0412, u okviru programa “Zaželi-prevencija institucionalizacije”, a u sklopu provedbe projekta „Pomažemo u vašem domu“, Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine, raspisuje

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  u sklopu projekta „ZAŽELI-prevencija institucionalizacije”, “ Pomažemo u vašem domu”

 

RADNIK/RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Broj traženih radnika: 10 osoba (M/Ž)

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme na 30 mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

Mjesto rada: Općina Brdovec

Radno vrijeme: puno radno vrijeme, plaća radnika minimalna je plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći u (NN. BR.118/18.I120/21.) i Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu (NN.BR.125/23.)

Naknada za prijevoz: djelomično

Javni poziv vrijedi od: 30.01.2024.

Javni poziv vrijedi do: 07.02.2024.

Predviđeni početak rada: 01.03.2024.

 

Opis poslova:

Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Obavezna aktivnost:

Pružanje usluge i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština, koja obavezno uključuje:

  • Organizacija prehrane (pomoć u pripremi obroka,pomoć u nabavi hrane i sl.)
  • Obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrijeva, i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
  • Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju  i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i sl.)
  • Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba korisnika

Posao podrazumijeva rad na terenu.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam:

  • Punoljetnost,
  • Hrvatsko državljanstvo
  • Minimalno osnovnoškolsko obrazovanje

Prijavi na javni poziv kandidati/kinje dužni su priložiti:

– zamolbu za posao vlastoručno potpisanu

– životopis vlastoručno potpisan i obvezan kontakt mobitela

– presliku osobne iskaznice

– presliku svjedodžbe ili drugog dokaza o završenom obrazovanju

– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/ kinje ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti putem maila ili mobitela:

uivanaperkovca@gmail.com

Jasna 091 532 7298 , Sanja 099 518 1719

Prijave na Javni poziv s traženim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na jedan od tri načina:

  • Poštom na adresu : Udruga Ivana Perkovca, Opća Pučka škola,Zagrebačka 44, 10292 Šenkovec u zatvorenoj omotnici, s naznakom: Za javni natječaj u sklopu Projekta ”Pomažemo u vašem domu”
  • Putem e-maila: uivanaperkovca@gmail.com
  • Osobno , dolaskom u sjedište udruge na adresu Opća Pučka škola, Zagrebačka 44, 10292 Šenkovec  u uredovno  vrijeme , ponedjeljkom od 18-20 sati

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem o vremenu obavljanja intervjua.

Odluka o odabiru kandidata bit će objavljena na web stranici Udruge Ivana Perkovca,

www.udrugaivanaperkovca.hr

Udruga Ivana Perkovca– za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine.

Predsjednica Udruge Ivana Perkovca

Jasna Horvat