Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine

zg

JAVNI POZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS – NATJEČAJ – OD 19.2.-27.2.2024. PROJEKT “ZAŽELI-PREVENCIJA INSTITUTCIONALIZACIJE”, “POMAŽEMO U VAŠEM DOMU”

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Projekt „ZAŽELI-prevencija institucionalizacije”, “Pomažemo u vašem domu”

19.2.2024.
Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. iz Europskog socijalnog fonda plus, kodni broj: SF.3.4.11.01.0412, u okviru programa “Zaželi-prevencija institucionalizacije”, a u sklopu provedbe projekta „Pomažemo u vašem domu“, Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine, raspisuje

JAVNI POZIV
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „ZAŽELI-prevencija institucionalizacije”, “ Pomažemo u vašem domu”

RADNIK/RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI
Broj traženih radnika: 1 osoba (M/Ž)
Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme na 30 mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca
Mjesto rada: Općina Brdovec
Radno vrijeme: puno radno vrijeme, plaća radnika minimalna je plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći u (NN. BR.118/18.I120/21.) i Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu (NN.BR.125/23.)
Naknada za prijevoz: djelomično
Javni poziv vrijedi od: 19.2.2024.
Javni poziv vrijedi do: 27.2.2024.
Predviđeni početak rada: 01.03.2024.

Opis poslova:
Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom
Obavezna aktivnost:
Pružanje usluge i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština, koja obavezno uključuje:
• Organizacija prehrane (pomoć u pripremi obroka,pomoć u nabavi hrane i sl.)
• Obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrijeva, i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
• Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i sl.)
• Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba korisnika
Posao podrazumijeva rad na terenu.
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam:
• Punoljetnost,
• Hrvatsko državljanstvo
• Minimalno osnovnoškolsko obrazovanje
Prijavi na javni poziv kandidati/kinje dužni su priložiti:
– zamolbu za posao vlastoručno potpisanu
– životopis vlastoručno potpisan i obvezan kontakt mobitela
– presliku osobne iskaznice
– presliku svjedodžbe ili drugog dokaza o završenom obrazovanju
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/ kinje ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti putem maila ili mobitela:
uivanaperkovca@gmail.com
Jasna 091 532 7298 , Sanja 099 518 1719
Prijave na Javni poziv s traženim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na jedan od tri načina:
– Poštom na adresu : Udruga Ivana Perkovca, Opća Pučka škola,Zagrebačka 44, 10292 Šenkovec u zatvorenoj omotnici, s naznakom: Za javni natječaj u sklopu Projekta ”Pomažemo u vašem domu”
– Putem e-maila: uivanaperkovca@gmail.com
– Osobno , dolaskom u sjedište udruge na adresu Opća Pučka škola,Zagrebačka 44, 10292 Šenkovec u uredovno vrijeme , ponedjeljkom od 18-20 sati
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem o vremenu obavljanja intervjua.
Odluka o odabiru kandidata bit će objavljena na web stranici Udruge Ivana Perkovca,
www.udrugaivanaperkovca.hr

Udruga Ivana Perkovca- za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine.
Predsjednica Udruge Ivana Perkovca
Jasna Horvat

Službeni dokument pogledajte ovdje