Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine

zg

Javni poziv za prijam u radni odnos – informacije za žene

Javni poziv za prijam u radni odnos – NATJEČAJ – od 9.11.do 30.11.2020. Projekt “Žene kao stup društva” u sklopu programa “Zaželi-program zapošljavanja žena – faza II ” Žene, prijavite se!

9.11.  JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Projekt „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena – faza II“„ŽENE KAO STUP DRUŠTVA

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.13.0257, u okviru programa Zaželi-program zapošljavanja žena-faza II, a u sklopu provedbe projekta „ Žene kao stup društva“, Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  u sklopu projekta „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena – faza II“ „ŽENE KAO STUP DRUŠTVA!“ na području općine Brdovec

 

Broj traženih radnica: 6 osoba

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 12 mjeseci, uz probni rok 3 mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području općine Brdovec

Javni poziv vrijedi od: 9.11.

Javni poziv vrijedi do: 30.11.

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština korisnicima
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
 • pomoć u pranju i glačanju rublja
 • posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
 • uključivanje korisnika u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • ženski spol
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
 • prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • prednost imaju žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice
 • od kandidatkinja se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost, poštovanje i motiviranost

Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • zamolba za posao
 • kratak životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja telefona ili mobitela te adresu)
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokaza o završenoj školi (preslika svjedodžbe)
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne stariji od datuma objave Javnog poziva)
 • vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje
 • vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja

Izjave se mogu preuzeti na www.udrugaivanaperkovca.hr

 

Napomena: Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

 

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem maila ili mobitela:

jasnahorv@yahoo.com  091 5327298

sanja.rajter@gmail.com   099 5181719

Prijave na Javni poziv s traženim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na jedan od dva načina:

 • Poštom na adresu: Udruga Ivana Perkovca, Opća pučka škola, Zagrebačka 44, 10292 Šenkovec u zatvorenoj omotnici, s naznakom: Za javni natječaj u sklopu Projekta ” Žene kao stup društva!”
 • Putem e-maila: jasnahorv@yahoo.com

Kandidatkinje su u životopisu dužne priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu, ako je primjenjivo).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem o vremenu obavljanja intervjua.

Na zahtjev poslodavca, kandidatkinja je prilikom intervjua dužna dostaviti potvrdu od obiteljskog liječnika o zdravstvenom stanju (npr.da osoba nije pod mjerom samoizolacije, trudnoća i sl.)

Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na web stranici Udruge Ivana Perkovca, www.udrugaivanaperkovca.hr

 

Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine

Predsjednik Udruge Ivana Perkovca  Jasna Horvat

SLUŽBENI DOKUMENT PREUZETI OVDJE

PREUZETI IZJAVE

Izjava o suglasnosti s uvjetima javnog poziva, korištenjem i obradom osobnih podataka

Izjava o pristanku na osposobljavanje