Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine

zg

Javni poziv pripadnicima ciljne skupine za sudjelovanje u projektu “Zaželi-prevencija institucionalizacije” “Pomažemo u Vašem domu”

JAVNI POZIV PRIPADNICIMA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJU U PROJEKTU „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“ „ POMAŽEMO U VAŠEM DOMU“
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Posredničko tijelo razine 1 za Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.”, dana 3.1.2024. godine donijelo 3. Odluku o financiranju (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14) u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga SF.3.4.11.01. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Nastavno na odluku o financiranju, Udruga Ivana Perkovca potpisala je 26.1.2024. ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava SF.3.4.11.01.0412, Pomažemo u Vašem domu, u sklopu programa “Zaželi – prevencija institucionalizacije”
Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.
Pravo sudjelovanja u projektu imaju samo pripadnici ciljne skupine koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

Ciljna skupina:
 Osobe starije od 65 godina
 Odrasle osobe s invaliditetom

Osobe starije od 65 godina
• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem
su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i

• čiji mjesečni prihodi:
– za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
– za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
– za višečlana kućanstva u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 300% od prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
• koji istovremeno ne koriste slijedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog
pstanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Odrasle osobe s invaliditetom (18+)
• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog poziva i
• koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
• koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
• čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj
Nije dozvoljeno paralelno korištenje usluge pomoći u kući ili sličnih usluga iz javnih i/ili drugih izvora, navedeno bi se smatralo dvostrukim financiranjem koje nije prihvatljivo.
Dokazivanje pripadnosti krajnjih korisnika (ciljne skupine):
Za osobe starije od 65 godina:
1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
2. Potvrda Porezne uprave o dohotku i primicima za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža
3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
4. Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi slijedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent (potvrdu nabavlja Udruga Ivana Perkovca)
Za odrasle osobe s invaliditetom:
1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
2. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
4. Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi slijedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent (potvrdu nabavlja Udruga Ivana Perkovca)

Po podnesenoj urednoj Prijavi za korištenje usluge pomoći u kući izvršit će se provjera prihvatljivosti prijave sukladno ovom Javnom pozivu, odnosno projektnim pravilima, od strane provoditelja projekta.

O ishodu rješavanja provjere prihvatljivosti podnesene prijave, prijavitelji će biti pravovremeno obaviješteni.
Uz prilog ovog Javnog poziva potrebno je ispuniti obrazac za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu. Uz obrazac za iskaz interesa potrebno je ispuniti i Izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva te dati traženu dokumentaciju koja je navedena u ovom Javnom pozivu. Svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027) te da se za druge potrebe neće koristiti.

OBAVEZNO: Svi zainteresirani pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete iz ovog Poziva, obrasce za iskaz interesa mogu preuzeti osobno u prostorijama Stare škole u Šenkovcu, Zagrebačka ulica 44, Šenkovec, u uredovno vrijeme, ponedjeljkom od 18-20 h, na web stranici udruge www.udrugaivanaperkovca.hr ili na web stranici partnera za projektu Općine Brdovec www.brdovec.hr

Ispunjeni obrasci predaju se Udruzi Ivana Perkovca osobno (Jasna Horvat ili Sanja Lazić) u uredovno vrijeme rada Udruge (ponedjeljak 18-20 h) ili  skenirana dokumentacija mailom na uivanaperkovca@gmail.com ili po dogovoru.

Prijave se primaju od 31.1.2024.
Planirani početak rada pružanja usluge pomoći u kući u okviru ovog projekta je 1.3.2024.
Podnositelji prijave za korištenje usluge pomoći u kući bit će obaviješteni o ishodu rješavanja podnesene prijave putem zaduženih osoba provoditelja projekta.

(Sadržaj ovog Javnog poziva isključiva je odgovornost Udruge Ivana Perkovca)

Za dodatne informacije nazovite 0915327298 Jasna

U Šenkovcu 31.01.2024.

Predsjednica Udruge Ivana Perkovca
Jasna Horvat

Službeni dokument preuzeti ovdje
Obrazac izjava o članovima kućanstva Pomažemo u vašem domu
Obrazac za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu_Pomažemo u vašem domu