Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine

zg

J A V N I P O Z I V osobama starijim od 65 godina i osobama s invaliditetom za iskaz interesa za primanje usluga pružanja i podrške osiguranu kroz provedbu projekta “Zaželi sretniju budućnost“ iz programa „ZAŽELI- prevencija institucionalizacije“ – Udruga umirovljenika Črnomerec

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, klasa: 984-01/23-01/29, urbroj:524-07-02-01-01/2-23-14, od 3. siječnja 2024. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda Plus, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.- 2027. u sklopu programa „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, projekta „Zaželi sretniju budućnost“ kodni broj SF.3.4.11.01. 0316 od 30. siječnja 2024., Udruga umirovljenika Črnomerec objavljuje

J A V N I P O Z I V

osobama starijim od 65 godina i osobama s invaliditetom za iskaz interesa za primanje usluga pružanja i podrške osiguranu kroz provedbu projekta “Zaželi sretniju budućnost“ iz programa „ZAŽELI- prevencija institucionalizacije“

I.
Udruga umirovljenika Črnomerec iz Zagreba objavljuje Javni poziv za iskaz interesa primanje usluga potpore i podrške krajnjim korisnicima pomoći u kući, koja se financira iz projekta „Zaželi sretniju budućnost“ kodni broj SF.3.4.11.01.0316 iz programa „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“, osiguranim bespovratnim sredstvima Državnog proračuna RH (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%), za osobe starije od 65 godina i osobe s invaliditetom s prebivalištem ili boravištem na području Republike Hrvatske.
II.
Javni poziv objavljuje se da se omogući osobama starijima od 65 godina te osobama s invaliditetom pružanje usluge pomoći u kući putem zaposlenih osoba provedbom označenog EU projekta.

III.
Potencijalni krajnji korisnici kojima je namijenjen ovaj Javni poziv su:

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA
koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojemu su svi članovi kućanstva krajnji korisnici
i
čiji mjesečni prihodi za SAMAČKA kućanstva ne prelaze iznos od 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti u projekt
ZA DVOČLANA kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti u projekt
ZA VIŠEČLANA kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti u projekt
i
koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoć u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

OSOBE S INVALIDITETOM
koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva krajnji korisnici
i
koji imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
i
koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža vidjevši pratitelj
i
čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Nije dozvoljeno paralelno korištenje usluge pomoći u kući ili sličnih usluga iz javnih i/ili drugih izvora, navedeno bi se smatralo dvostrukim financiranjem koje nije prihvatljivo.
IV.
Dokazivanje pripadnosti krajnjih korisnika:
OSOBE STARIJE OD 65 GODINA:
– preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
– potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 godina i više godina mirovinskog staža
– Izjava krajnjeg korisnika o broju članova kućanstva.
OSOBE S INVALIDITETOM:
– preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
– Izjava krajnjeg korisnika o broju članova kućanstva
– Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

Podnositeljima prijave pomoći u kući kojima je usluga pomoći u kući ili doplatak za tuđu pomoć i njegu osigurana od Hrvatskog centra za socijalni rad iz sredstava javnog izvora Državnog proračuna ne može biti istovremeno korisnik potpore i podrške unutar ovog projekta.
Podnositelj prijave kojemu je usluga pomoći u kući osigurana iz drugog izvora, (primjerice pomoć u kući u okviru drugog sličnog programa i/ili projekta koje provode Crveni križ, županija, općina ili druge udruge), ne može biti istovremeno korisnik potpore i podrške iz ovog projekta.
Po podnesenoj urednoj Prijavi za korištenje usluge pomoći u kući izvršit će se provjera prihvatljivosti prijave sukladno ovom Javnom pozivu, odnosno projektnim pravilima, od strane provoditelja projekta.

O ishodu rješavanja provjere prihvatljivosti podnesene prijave, prijavitelji će biti pravovremeno obaviješteni.
V.
Poslove koje će obavljati zaposlene osobe su aktivnosti potpore i podrške za krajnje korisnike kao što su:
organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.), obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.), održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.), zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Zaposlena osoba na projektu ima obvezu u aktivnostima potpore i podrške za najmanje 6 odobrenih krajnjih korisnika.

VI.
U održavanju čistoće domova krajnjih korisnika zaposlene osobe kako bi lakše i kvalitetnije obavile poslove imat će na raspolaganju paket higijensko-kućnih potrepština koje se osiguravaju iz sredstava projekta, jednom mjesečno. Paketi higijensko kućnih potrepština su poklon krajnjim korisnicima iz sredstava projekta. U potvrdi zaprimanju paketa po krajnjem korisniku navodi se sadržaj zaprimljenog paketa, točnije krajnji korisnik mora potpisom potvrditi da je zaprimio paket i sadržaj paketa.
Paket s kućanskim i osnovnim higijenskim potrepštinama mora sadržavati najmanje 5 od sljedećih proizvoda:
1x sredstvo za pranje posuđa
1x prašak za pranje rublja
1x paket toaletnog papira
1x paket papirnatih ručnika
1x sredstvo za pranje ruku – tekući
1x zubna pasta
1x sredstvo za tuširanje
1x sredstvo za pranje kose
1x univerzalno sredstvo za čišćenje.
VII.
U provedbi rada na terenu osigurava se koordiniranje aktivnosti, kontrola i praćenje rada te pružanje podrške zaposlenim osobama na projektu i podrška krajnjim korisnicima usluge pomoći u kući, putem terenskog koordinatora.
Obrazac Prijave korisnika usluga pomoći u kući može se preuzeti:
• sa internetske stranice www.zazelisretnijubuducnost.com
• sa internetskih stranica partnera
www.udrugaivanaperkovca.hr
www.marija-gorica.hr
www.dokumentacijsko-informacijsko-srediste.com
Kontakt za više informacija 099 6472930 ili mail crnomerec.zdravlje@gmail.com
VIII.
Prijava za osobe starije od 65 godina mora sadržavati:
– ispunjen i potpisan obrazac Prijave za krajnje korisnike
– presliku važeće osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
– potvrdu Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 godina i više godina mirovinskog staža
– izjavu krajnjeg korisnika o broju članova kućanstva.
Prijava za osobe s invaliditetom mora sadržavati:
– ispunjen i potpisan obrazac Prijave za krajnje korisnike
– preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
– Izjava krajnjeg korisnika o broju članova kućanstva
– Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.
IX.
Prijava se može predati:
– Osobno na adresi Heinzelova 22, 10 000 Zagreb
– Sken dokumentacije na adresu e-pošte crnomerec.zdravlje@gmail.com

Prijave se primaju od 31. siječnja 2024.

Planirani početak rada pružanja usluge pomoći u kući u okviru ovog projekta je u veljači 2024.

Podnositelji Prijave za korištenje usluge pomoći u kući bit će obaviješteni o ishodu rješavanja podnesene prijave, putem zaduženih osoba provoditelja projekta.
Kontakt za više informacija 0996472930 ili na adresu e-pošte crnomerec.zdravlje@gmail.com

Zagreb, 31 siječnja 2024. Predsjednica udruge
Silvija Arapčić

Obrazac prijave korisnika preuzeti ovdje