Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine

zg

IKAVSKA KAJKAVŠTINA ZASTUPLJENA I U ”ZVUČNOME ATLASU HRVATSKIH GOVORA”

Zvučni atlas hrvatskih govora nudi prikaz hrvatskih govora u Republici Hrvatskoj i izvan nje, a organiziran je na način da za svaki od postojećih govora izvorni govornici na svome mjesnome govoru izgovaraju sedamdeset zadanih rečenica hrvatskoga standardnoga jezika. U svakoj su rečenici sadržana dijalekatna obilježja koja su važna za slavensku poredbenu dijalektologiju. Dakle, riječ je o jezičnome/dijalektološkome projektu kojega vodi ugledni hrvatski filolog (germanist) prof. dr. sc. Velimir Piškorec s Odsjeka za germanistiku na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, a poticaj je za razvoj projekta dobio od prof. dr. Hannesa Scheutza. Savjetnicima su za hrvatska narječja dr. sc. Ivana Kurtović Budja, dr. sc. Filip Galović i prof. Josip Galić, a u projekt je uključeno i petnaestak suradnika.

Atlasom su obuhvaćena trideset i pet mjesna govora čakavskoga, štokavskoga i kajkavskoga narječja, a njima je pridružen i govor Šenkovca koji pripada kajkavskom ikavskom donjosutlanskom dijalektu – ikavskoj kajkavštini. Ovaj dijalekt je 2008. godine zaštićen kao nematerijalno kulturno dobro i uvršten je na Listu zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske.
Rečenice na ikavskoj kajkavštini u Zvučnom atlasu hrvatskih govora kazuje članica Udruge Ivana Perkovca i umirovljena učiteljica razredne nastave Štefica Hanzir, rođena Jakovina (rođena 1945. godine na Svetome Križu). Štefica Hanzir je suautorica Rječnika kajkavske donjosutlanske ikavice, prvog rječnika jednog zaštićenog govora, zajedno s Jasna Horvat, Božica Jakolić, dr. sc. Željko Jozić i dr. sc. Mijo Lončarić.

Recenzenti Rječnika su: dr. sc. Marko Samardžija i dr. sc. Ivana Kurtović Budja.

http://hrvatski-zvucni-atlas.com/