Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine

zg

4. Likovna kolonija ” Igra sutlanskih boja, popifki i riči”

U subotu, 14.9.2019. u Šenkovcu je održana

4. Likovna kolonija ” Igra sutlanskih boja, popifki i riči” na imanju Senke Petek i Antuna Hosnija u Šenkovcu.
Na koloniji se okupilo dvadesetak likovnih umjetnika čije slike će biti izložene na izložbi u listopadu u Staroj školi.
Organizator kolonije je Udruga Ivana Perkovca, a pokrovitelj Općina Brdovec.