Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine

zg

NARODNA KNJIŽNICA “BALTAZAR ADAM KRČELIĆ”

Dragi prijatelji, zahvaljujući vašim donacijama knjiga za Narodnu knjižnicu “Baltazar Adam Krčelić” u osnivanju, naša udruga je prikupila knjižni fond od više 4 100 knjiga.

20. Međunarodni festival čipke u Lepoglavi

Dana 24. rujna izlagali smo na 20. Međunarodnom festivalu čipke u Lepoglavi i na 7. Sajmu tradicijskog rukotvorstva i starih zanata.Udruga Ivana Perkovca predstavila se

LOKALNE ZAJEDNICE KAO ČUVARI BAŠTINE

Zahvaljujući brojnim generacijama u proteklih gotovo pola stoljeća i svim naporima koje su s ljubavlju ulagali u njegovanje svojega materinskoga govora – kajkavske ikavice te

OBRTNIČKI SAJAM U ZAPREŠIĆU

Od 14. – 16. listopada izlagali smo na Obrtničkom sajmu u Zaprešiću zahvaljujći pozivu Udruge “Žena zna” i Đurđica Novosel. Članovi i članice Udruge Ivana Perkovca